Tekstit

8.- luokkalaisten TET-kokemuksia

Kuva
  Mikä on TET TET eli työelämään tutustuminen on osa yläkoulun opetussuunnitelmaa ja se on lyhyt työharjoittelu. TET jaksolla tutustutaan työn tekoon. TET käydään 8 ja 9 luokilla ja se kestää meidän koulussa viikon. Oppilas itse huolehtii, hakee ja kyselee eri paikoista, että pääseekö TET:in. Jos oppilaalla on ongelmia saada paikkaa tai ei vain saa, niin silloin koulun opinto-ohjaaja auttaa. Opinto-ohjaajan kanssa voi soitella eri paikkoihin ja, jos ei saa paikkaa niin hän keksii kyllä paikan. Jokainen oppilas saa TET paikan ja se voi olla mikä tahansa. Tässä kahden 8.- luokkalaisen kuvaus omasta TET-kokemuksestaan: Päiväkoti Suoritin 8. luokan TET- harjoittelun päiväkoti Floorassa 1-2 vuotiaiden ryhmässä.Valitsin tämän paikan koska varhaiskasvatuksen ala kiinnostaa minua paljon. Olen itse ollut Flooran päiväkodissa ja oli kovin kiinnostavaa nähdä kuinka päiväkodin tilat, opetus ja muu olivat muuttuneet.  Työtehtäviini kuului lasten kanssa leikkiminen ulkona ja sisällä, aamupalan ja pä

Nuorten unelmia Suomessa ja Ugandassa

Kuva
Arabian peruskoulun kasiluokkalaiset pohtivat pitkän kuviksen tunneilla  omia unelmiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan liittyen omaan tulevaisuuteensa. Pohdinnan lopuksi oppilaat maalasivat kuvan omasta unelmastaan. Kasit unelmoivat mm. puhtaasta luonnosta, omasta rauhasta, matkustelemisesta ja mahdollisuuksista elää oman näköistään elämää.     Projektin ohessa tutustuimme myös 6000 kilometrin päässä asuvien Bidibidiläisten nuorten unelmiin. Bidibidi on yksi maailman suurimmista pakolaisasutusalueista ja se sijaitsee Pohjois-Ugandassa. Nuoret pakolaisalueella ovat paenneet kotimaastaan Etelä-Sudanista.        Kässäopemme Pilvi oli syksyn ja alkuvuoden vapaaehtoisena ”Opettajat ilman rajoja” verkoston kautta tukemassa paikallisten opettajien työtä Bidibidissä. Käynnissä oleva projekti kannustaa koulupudokkaita palaamaan takaisin kouluun. Koulupudokkaat ovat 12-17 -vuotiaita, jotka ovat erilaisista syistä jääneet kotiin. Osa huolehtii nuorimmista sisaruksistaan ja toisilta puuttuu tuki kot

Varjovaalit

Kuva
Koulumme yhdeksäsluokkalaisista koottiin noin 20 hengen eduskuntatyöryhmä, joka alkoi työstämään infopaketteja eduskunnasta. Infopaketeissa kerrottiin eri luokka-asteiden taitotasolle sopivalla tavalla äänestämisestä vaaleissa sekä eduskunnan ja kansanedustajien työstä. Luokka-asteet olivat jaettu 1.-3.-, 4.-6.- ja 7.-8.-luokkalaisiin. Työryhmään osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja hauskaa lisätoimintaa koulunkäynnin ohella. Työryhmän tavoitteena oli saada myös nuoremmille oppilaille tietoisuutta vaaleista ja Suomen hallituksen toiminnasta. Aihe oli myös erittäin ajankohtainen, sillä eduskuntavaalit lähestyivät kovaa vauhtia. Työryhmän toiminta jakautui kahdelle viikolle. Ensimmäisellä viikolla yhdeksäsluokkalaiset suunnittelivat ja valmistelivat infopaketit työryhmän kokouksissa, välituntien aikana. Jo ensimmäisessä kokouksessa oppilaat jaettiin pienempiin ryhmiin, joissa he valmistelivat esityksiä muotoilun keinoja hyödyntäen. Toisella viikolla oppilaat taas kiertelivät luokki

Oppilaiden tasa-arvotyöryhmän työskentely

Kuva
Arabian peruskoulun vapaaehtoisista 8.-luokkalaisista koottiin työryhmä, joka suunnitteli keskustelumateriaalit kaikille luokille koulussa koetusta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Meitä ilmoittautui mukaan seitsemän oppilasta. Kokoonnuimme ensin opettajan kanssa pohtimaan, miten tasa-arvosuunnitelma käsitellään luokissa.  Jaoimme materiaalit kahteen osaan: 1.-4. luokat ja 5.-9. luokat. Yli 30 luokkaa keskustelivat aiheesta materiaalien avulla ja opettaja kirjasi keskustelusta koonnit. 8.-luokkalaisten työryhmä kokosi luokkien vastaukset yhteen ja teki niistä esitelmän, jonka he esittelivät opettajille opekokouksessa maaliskuussa.  Suurin osa oppilaista kokee tasa-arvon toteutuvan Arabian peruskoulussa. Luokkien 5.-9. vastauksissa nousi kuitenkin esille eri sukupuolten yhdenvertainen kohtelu erityisesti opettajilta. Luokissa oltiin keskusteltu, että tyttöoletettuja suositaan esim. tuntien häirinnän yhteydessä. Poikaoletetuille annetaan suuremmat seuraukset (kuten Wilma-merkintä)

Yrityskylässä oppii!

Kuva
Yhdeksäsluokkalaiset olivat Yrityskylässä tänä keväänä. Yrityskyläkokemus oli täysin erilainen verrattuna edelliseen, kuudennen luokan Yrityskylään. Yhdeksännen luokan Yrityskylässä pelattiin pääasiassa tableteilla, kun taas kuudennella luokalla Yrityskylä oli konkreettinen kaupunki, jossa pystyi käydä esimerkiksi vaikka Alepassa tai ajamassa kaupunkia ympäri HSL:n potkulaudoilla. Mikä on yrityskylä? Yrityskylä on koululaisille suunnattu leikkimielinen työympäristö. Yrityskylässä käydään kaksi kertaa peruskoulun aikana: kuudennella ja yhdeksännellä luokalla. Yrityskylää varten luokat jaettiin ryhmiin, joissa he tutustuivat yrityksen johtamiseen ja kilpailivat toisia ryhmiä vastaan keräten mainepisteitä ja rahaa. Yrityskylän tarkoituksena on vahvistaa nuorten työelämä-, talous-, yhteiskunta- ja yrittäjyystaitoja leikkimielisen kisan avulla.  Yrityskylään valmistauduttiin koulussa yhteiskuntaopin tunneilla tekemällä Yrityskylään valmistavia tehtäviä. Tehtävistä sai mainepisteitä, joita t

Arabian ysit toivottavat hyvää itsenäisyyspäivää!

Kuva
Juhlimme tänään itsenäisyyspäivää Arabian peruskoulussa. Maanantaina 5.12. koko koulullamme on vapaapäivä, sillä pidimme lauantaikoulupäivän 17.9. Kaikki 9A:n, 9B:n ja 9C:n oppilaat ovat äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla kirjoittaneet itsenäisyyspäiväjuhlapuheet. Niistä kolme kuultiin tänään juhlissa, ja tässä on teille vielä yksi upea puhe. Veteraanit, jääkärit, talvisota, jatkosota, Lapin sota, veljessota, kansalaissota, sisällissota, taistelu, kaatuminen, sisu, rohkeus, urhoollisuus, isänmaa, Ståhlberg, Mannerheim, Ryti, Svinhufvud, Simo Häyhä, Karjala, Petsamo, Salla, torjuntavoitto, aseveljeys, Tuntematon sotilas, valkoinen lumi, siniset järvet ja taivaat, kuohuvat kosket, korkeat tunturit sekä pimeät korvet. Näitä sanoja olemme kaikki ikämme kuulleet Suomen itsenäisyydestä puhuttaessa. Verinen menneisyys ja kansamme selviytymiskamppailu ovat jättäneet vahvan jäljen maamme historiaan. Vaikka muistammekin aikaisempien sukupolvien uhrauksia kunnioittaen, niistä en kerro tässä

8.- LUOKKALAISTEN HISTORIALLINEN TAIDENÄYTTELY

Kuva
  Entiset seitsemäs- nykyiset kahdeksasluokkalaiset oppilaat toteuttivat viime keväänä historian ja kuvataiteen yhteisen ilmiön. Oppilaat saivat itse valita jonkin historiallisen tapahtuman 1800-1900 - lukujen väliltä, josta suunnittelivat ja toteuttivat muotoilun työkaluja hyödyntäen näyttävät työt. Ennen työn aloittamista, oppilaat etsivät tietoa ja kirjoittivat lyhyet tietotekstit valitsemaansa historialliseen aiheeseen liittyen. Jokainen sai valita työhön käytettävän materiaalin ja tekniikan itse, ja sen ansiosta töistä tuli monipuolisia.     Töiden toteuttamiseen käytettiin erilaisia tekniikoita, kuten esim. hyödynnettiin jo olemassa olevia valokuvia sekä piirrettiin, kuten näissä ihastuttavissa Japanista ja sen kulttuurista sekä taiteesta kertovissa teoksissa, joiden tekijät ovat Iida-Ilona ja Mari 8C. Oikealla puolella olevan teoksen vaaleanpunainen tunnelma on ihastuttava ja molempien mekot ovat täynnä yksityiskohtia! Osa oppilaista hyödynsi savea ja rakensivat sillä pienoismal