Tekstit

Riemukasta alkanutta lukuvuotta 23-24!

Kuva
Koulu on taas alkanut ja oppilaat ovat palanneet oppitunneille. Halusimme kuulla miten syksy on lähtenyt liikkeelle Arabian peruskoulussa.  Haastattelimme ala- ja yläkoulu ikäisiä kaikilta luokka-asteilta.  Julietta 1C:ltä kertoi koulun alkaneen hyvillä fiiliksin. Hän kertoi odottavansa liikuntatunteja, koska ne ovat kivoja.  Emil ja Anton 2A:ltä kertoivat syksyn alkaneen kivasti. Heitä harmittaa, että on sadetta ja huonoja säitä.  Pipsa 3D:ltä kertoi olevansa iloinen siitä, että  heidän luokkansa on pääkoululla ja luokka on lähempänä ruokalaa. Hän odottaa pidempiä päiviä ja sitä, että hän on vanhempi. 2-luokka oli liian helppo ja tylsä.  Nadja 4A:ltä kertoi, että loma olisi voinut olla muutaman päivän pidempi, mutta on ihanaa nähdä kavereita. Hän kertoi odottavansa koulu-uinteja harrastuksensa saattelemana Meidän koulussamme alakoululaisille järjestetään Kallion uimahallissa. Helmi 5D:ltä kertoi lähtevänsä hyvillä fiiliksillä uuteen vuoteen mukavan luokan kanssa. Hän kertoi myös, ette

8.- luokkalaisten TET-kokemuksia

Kuva
  Mikä on TET TET eli työelämään tutustuminen on osa yläkoulun opetussuunnitelmaa ja se on lyhyt työharjoittelu. TET jaksolla tutustutaan työn tekoon. TET käydään 8 ja 9 luokilla ja se kestää meidän koulussa viikon. Oppilas itse huolehtii, hakee ja kyselee eri paikoista, että pääseekö TET:in. Jos oppilaalla on ongelmia saada paikkaa tai ei vain saa, niin silloin koulun opinto-ohjaaja auttaa. Opinto-ohjaajan kanssa voi soitella eri paikkoihin ja, jos ei saa paikkaa niin hän keksii kyllä paikan. Jokainen oppilas saa TET paikan ja se voi olla mikä tahansa. Tässä kahden 8.- luokkalaisen kuvaus omasta TET-kokemuksestaan: Päiväkoti Suoritin 8. luokan TET- harjoittelun päiväkoti Floorassa 1-2 vuotiaiden ryhmässä.Valitsin tämän paikan koska varhaiskasvatuksen ala kiinnostaa minua paljon. Olen itse ollut Flooran päiväkodissa ja oli kovin kiinnostavaa nähdä kuinka päiväkodin tilat, opetus ja muu olivat muuttuneet.  Työtehtäviini kuului lasten kanssa leikkiminen ulkona ja sisällä, aamupalan ja pä

Nuorten unelmia Suomessa ja Ugandassa

Kuva
Arabian peruskoulun kasiluokkalaiset pohtivat pitkän kuviksen tunneilla  omia unelmiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan liittyen omaan tulevaisuuteensa. Pohdinnan lopuksi oppilaat maalasivat kuvan omasta unelmastaan. Kasit unelmoivat mm. puhtaasta luonnosta, omasta rauhasta, matkustelemisesta ja mahdollisuuksista elää oman näköistään elämää.     Projektin ohessa tutustuimme myös 6000 kilometrin päässä asuvien Bidibidiläisten nuorten unelmiin. Bidibidi on yksi maailman suurimmista pakolaisasutusalueista ja se sijaitsee Pohjois-Ugandassa. Nuoret pakolaisalueella ovat paenneet kotimaastaan Etelä-Sudanista.        Kässäopemme Pilvi oli syksyn ja alkuvuoden vapaaehtoisena ”Opettajat ilman rajoja” verkoston kautta tukemassa paikallisten opettajien työtä Bidibidissä. Käynnissä oleva projekti kannustaa koulupudokkaita palaamaan takaisin kouluun. Koulupudokkaat ovat 12-17 -vuotiaita, jotka ovat erilaisista syistä jääneet kotiin. Osa huolehtii nuorimmista sisaruksistaan ja toisilta puuttuu tuki kot

Varjovaalit

Kuva
Koulumme yhdeksäsluokkalaisista koottiin noin 20 hengen eduskuntatyöryhmä, joka alkoi työstämään infopaketteja eduskunnasta. Infopaketeissa kerrottiin eri luokka-asteiden taitotasolle sopivalla tavalla äänestämisestä vaaleissa sekä eduskunnan ja kansanedustajien työstä. Luokka-asteet olivat jaettu 1.-3.-, 4.-6.- ja 7.-8.-luokkalaisiin. Työryhmään osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja hauskaa lisätoimintaa koulunkäynnin ohella. Työryhmän tavoitteena oli saada myös nuoremmille oppilaille tietoisuutta vaaleista ja Suomen hallituksen toiminnasta. Aihe oli myös erittäin ajankohtainen, sillä eduskuntavaalit lähestyivät kovaa vauhtia. Työryhmän toiminta jakautui kahdelle viikolle. Ensimmäisellä viikolla yhdeksäsluokkalaiset suunnittelivat ja valmistelivat infopaketit työryhmän kokouksissa, välituntien aikana. Jo ensimmäisessä kokouksessa oppilaat jaettiin pienempiin ryhmiin, joissa he valmistelivat esityksiä muotoilun keinoja hyödyntäen. Toisella viikolla oppilaat taas kiertelivät luokki

Oppilaiden tasa-arvotyöryhmän työskentely

Kuva
Arabian peruskoulun vapaaehtoisista 8.-luokkalaisista koottiin työryhmä, joka suunnitteli keskustelumateriaalit kaikille luokille koulussa koetusta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Meitä ilmoittautui mukaan seitsemän oppilasta. Kokoonnuimme ensin opettajan kanssa pohtimaan, miten tasa-arvosuunnitelma käsitellään luokissa.  Jaoimme materiaalit kahteen osaan: 1.-4. luokat ja 5.-9. luokat. Yli 30 luokkaa keskustelivat aiheesta materiaalien avulla ja opettaja kirjasi keskustelusta koonnit. 8.-luokkalaisten työryhmä kokosi luokkien vastaukset yhteen ja teki niistä esitelmän, jonka he esittelivät opettajille opekokouksessa maaliskuussa.  Suurin osa oppilaista kokee tasa-arvon toteutuvan Arabian peruskoulussa. Luokkien 5.-9. vastauksissa nousi kuitenkin esille eri sukupuolten yhdenvertainen kohtelu erityisesti opettajilta. Luokissa oltiin keskusteltu, että tyttöoletettuja suositaan esim. tuntien häirinnän yhteydessä. Poikaoletetuille annetaan suuremmat seuraukset (kuten Wilma-merkintä)

Yrityskylässä oppii!

Kuva
Yhdeksäsluokkalaiset olivat Yrityskylässä tänä keväänä. Yrityskyläkokemus oli täysin erilainen verrattuna edelliseen, kuudennen luokan Yrityskylään. Yhdeksännen luokan Yrityskylässä pelattiin pääasiassa tableteilla, kun taas kuudennella luokalla Yrityskylä oli konkreettinen kaupunki, jossa pystyi käydä esimerkiksi vaikka Alepassa tai ajamassa kaupunkia ympäri HSL:n potkulaudoilla. Mikä on yrityskylä? Yrityskylä on koululaisille suunnattu leikkimielinen työympäristö. Yrityskylässä käydään kaksi kertaa peruskoulun aikana: kuudennella ja yhdeksännellä luokalla. Yrityskylää varten luokat jaettiin ryhmiin, joissa he tutustuivat yrityksen johtamiseen ja kilpailivat toisia ryhmiä vastaan keräten mainepisteitä ja rahaa. Yrityskylän tarkoituksena on vahvistaa nuorten työelämä-, talous-, yhteiskunta- ja yrittäjyystaitoja leikkimielisen kisan avulla.  Yrityskylään valmistauduttiin koulussa yhteiskuntaopin tunneilla tekemällä Yrityskylään valmistavia tehtäviä. Tehtävistä sai mainepisteitä, joita t

Arabian ysit toivottavat hyvää itsenäisyyspäivää!

Kuva
Juhlimme tänään itsenäisyyspäivää Arabian peruskoulussa. Maanantaina 5.12. koko koulullamme on vapaapäivä, sillä pidimme lauantaikoulupäivän 17.9. Kaikki 9A:n, 9B:n ja 9C:n oppilaat ovat äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla kirjoittaneet itsenäisyyspäiväjuhlapuheet. Niistä kolme kuultiin tänään juhlissa, ja tässä on teille vielä yksi upea puhe. Veteraanit, jääkärit, talvisota, jatkosota, Lapin sota, veljessota, kansalaissota, sisällissota, taistelu, kaatuminen, sisu, rohkeus, urhoollisuus, isänmaa, Ståhlberg, Mannerheim, Ryti, Svinhufvud, Simo Häyhä, Karjala, Petsamo, Salla, torjuntavoitto, aseveljeys, Tuntematon sotilas, valkoinen lumi, siniset järvet ja taivaat, kuohuvat kosket, korkeat tunturit sekä pimeät korvet. Näitä sanoja olemme kaikki ikämme kuulleet Suomen itsenäisyydestä puhuttaessa. Verinen menneisyys ja kansamme selviytymiskamppailu ovat jättäneet vahvan jäljen maamme historiaan. Vaikka muistammekin aikaisempien sukupolvien uhrauksia kunnioittaen, niistä en kerro tässä