Nuorten unelmia Suomessa ja Ugandassa


Arabian peruskoulun kasiluokkalaiset pohtivat pitkän kuviksen tunneilla omia unelmiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan liittyen omaan tulevaisuuteensa. Pohdinnan lopuksi oppilaat maalasivat kuvan omasta unelmastaan. Kasit unelmoivat mm. puhtaasta luonnosta, omasta rauhasta, matkustelemisesta ja mahdollisuuksista elää oman näköistään elämää.   


Projektin ohessa tutustuimme myös 6000 kilometrin päässä asuvien Bidibidiläisten nuorten unelmiin. Bidibidi on yksi maailman suurimmista pakolaisasutusalueista ja se sijaitsee Pohjois-Ugandassa. Nuoret pakolaisalueella ovat paenneet kotimaastaan Etelä-Sudanista.    Kässäopemme Pilvi oli syksyn ja alkuvuoden vapaaehtoisena ”Opettajat ilman rajoja” verkoston kautta tukemassa paikallisten opettajien työtä Bidibidissä. Käynnissä oleva projekti kannustaa koulupudokkaita palaamaan takaisin kouluun. Koulupudokkaat ovat 12-17 -vuotiaita, jotka ovat erilaisista syistä jääneet kotiin. Osa huolehtii nuorimmista sisaruksistaan ja toisilta puuttuu tuki kotoa, joka tekee opiskelusta lähes mahdotonta. Koulupudokkaille tarjotaan opetusta omassa kylässä, jonka jälkeen he siirtyvät lähialueen kouluihin jatkamaan opintoja. 


Kuten oman koulumme 8.-luokkalaiset, myös Pilvi ja oppilaat Ugandassa keskustelivat eräänä päivänä tulevaisuuden haaveista. He miettivät aluksi, mitä tulevaisuus tarkoittaa heille ja pohtivat sitä, saavatko nuoret itse päättää asioistaan. Nuoret kokivat, että he voivat itse vaikuttaa elämäänsä, mutta toisinaan erilaiset tilanteet vievät elämää tiettyyn suuntaan. Joskus on huolehdittava sairaasta perheenjäsenestä ja joskus on autettava muuta perhettä elannon hankkimisessa. 

Keskustelun jälkeen jokainen piirsi kuvan asioista, joista haaveilee. Kuvissa toistuu teemat omasta kodista, hyvästä ammatista sekä perheestä. Nuoret, jotka ovat lyhyen elämänsä aikana menettäneet kotinsa ja paenneet toiseen maahaan, haaveilevat turvallisesta ympäristöstä, jossa vallitsee rauha. Pakolaisnuoret ovat elämässään kokeneet myös surua lähimmäisen menetyksestä, mutta ovat silti kaikesta huolimatta innokkaita oppimaan uutta sekä opiskelemaan tulevaisuuden haaveidensa eteen. Tunnin lopuksi halukkaat saivat kertoa omista haaveistaan piirroksen kautta, jonka jälkeen kuvat lähetettiin Suomeen kasiluokkalaisille.  


            


                                                                       


  Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Riemukasta alkanutta lukuvuotta 23-24!

Varjovaalit

Oppilaiden tasa-arvotyöryhmän työskentely