Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on huhtikuu, 2023.

Nuorten unelmia Suomessa ja Ugandassa

Kuva
Arabian peruskoulun kasiluokkalaiset pohtivat pitkän kuviksen tunneilla  omia unelmiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan liittyen omaan tulevaisuuteensa. Pohdinnan lopuksi oppilaat maalasivat kuvan omasta unelmastaan. Kasit unelmoivat mm. puhtaasta luonnosta, omasta rauhasta, matkustelemisesta ja mahdollisuuksista elää oman näköistään elämää.     Projektin ohessa tutustuimme myös 6000 kilometrin päässä asuvien Bidibidiläisten nuorten unelmiin. Bidibidi on yksi maailman suurimmista pakolaisasutusalueista ja se sijaitsee Pohjois-Ugandassa. Nuoret pakolaisalueella ovat paenneet kotimaastaan Etelä-Sudanista.        Kässäopemme Pilvi oli syksyn ja alkuvuoden vapaaehtoisena ”Opettajat ilman rajoja” verkoston kautta tukemassa paikallisten opettajien työtä Bidibidissä. Käynnissä oleva projekti kannustaa koulupudokkaita palaamaan takaisin kouluun. Koulupudokkaat ovat 12-17 -vuotiaita, jotka ovat erilaisista syistä jääneet kotiin. Osa huolehtii nuorimmista sisaruksistaan ja toisilta puuttuu tuki kot

Varjovaalit

Kuva
Koulumme yhdeksäsluokkalaisista koottiin noin 20 hengen eduskuntatyöryhmä, joka alkoi työstämään infopaketteja eduskunnasta. Infopaketeissa kerrottiin eri luokka-asteiden taitotasolle sopivalla tavalla äänestämisestä vaaleissa sekä eduskunnan ja kansanedustajien työstä. Luokka-asteet olivat jaettu 1.-3.-, 4.-6.- ja 7.-8.-luokkalaisiin. Työryhmään osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja hauskaa lisätoimintaa koulunkäynnin ohella. Työryhmän tavoitteena oli saada myös nuoremmille oppilaille tietoisuutta vaaleista ja Suomen hallituksen toiminnasta. Aihe oli myös erittäin ajankohtainen, sillä eduskuntavaalit lähestyivät kovaa vauhtia. Työryhmän toiminta jakautui kahdelle viikolle. Ensimmäisellä viikolla yhdeksäsluokkalaiset suunnittelivat ja valmistelivat infopaketit työryhmän kokouksissa, välituntien aikana. Jo ensimmäisessä kokouksessa oppilaat jaettiin pienempiin ryhmiin, joissa he valmistelivat esityksiä muotoilun keinoja hyödyntäen. Toisella viikolla oppilaat taas kiertelivät luokki