Yrityskylässä oppii!


Yhdeksäsluokkalaiset olivat Yrityskylässä tänä keväänä. Yrityskyläkokemus oli täysin erilainen verrattuna edelliseen, kuudennen luokan Yrityskylään. Yhdeksännen luokan Yrityskylässä pelattiin pääasiassa tableteilla, kun taas kuudennella luokalla Yrityskylä oli konkreettinen kaupunki, jossa pystyi käydä esimerkiksi vaikka Alepassa tai ajamassa kaupunkia ympäri HSL:n potkulaudoilla.

Mikä on yrityskylä? Yrityskylä on koululaisille suunnattu leikkimielinen työympäristö. Yrityskylässä käydään kaksi kertaa peruskoulun aikana: kuudennella ja yhdeksännellä luokalla. Yrityskylää varten luokat jaettiin ryhmiin, joissa he tutustuivat yrityksen johtamiseen ja kilpailivat toisia ryhmiä vastaan keräten mainepisteitä ja rahaa. Yrityskylän tarkoituksena on vahvistaa nuorten työelämä-, talous-, yhteiskunta- ja yrittäjyystaitoja leikkimielisen kisan avulla. 


Yrityskylään valmistauduttiin koulussa yhteiskuntaopin tunneilla tekemällä Yrityskylään valmistavia tehtäviä. Tehtävistä sai mainepisteitä, joita tarvittiin pelin voittoon. Tehtävien avulla opeteltiin esimerkiksi työ- ja yrityselämään liittyviä käsitteitä. Tehtävien lisäksi tunneilla käytiin muita työelämään liittyviä asioita läpi, mm. palkkoja ja eri yritysmuotoja.
 

Yrityskylässä oppilaat toimivat tableteilla. Jokaiselle ryhmän jäsenelle oli jaettu oma rooli ennen Yrityskyläpäivää. 


Roolit:

Toimitusjohtaja, joka seuraa yrityksen taloutta, pitää yllä hyvää työilmapiiriä ja kannustaa kaikkia tekemään parhaansa. Toimitusjohtaja käy myös pankissa mm. avaamassa asiakkuuden ja lainaneuvotteluissa.


Myyntijohtaja, joka vastaa yrityksen kulujen laskemisesta ja myyntineuvotteluista asiakkaiden kanssa. Myyntijohtaja pitää huolta, että yritys tekee rahallisesti vastuullisia ja kestäviä päätöksiä. 


Markkinointijohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia yrityksestä saatavasta mielikuvasta, eli brändistä. Markkinointijohtaja tekee pelin ajan mainehaastetehtäviä ja kerää niiden avulla lisää pisteitä ryhmän kassaan. Markkinointijohtaja myös auttaa myyntijohtajaa valmistautumaan myyntineuvotteluihin suunnittelemalla niihin sopivia myyntiargumentteja.


Vastuullisuusjohtaja huolehtii, että yritys toimii mahdollisimman kestävällä sekä vastuullisella tavalla asiakkaat, yhteisö ja ympäristö huomioiden.


Operatiivinen johtaja, joka pitää huolen, että yrityksellä on jatkuvasti käytössään tarvitsemiaan välineitä. Operatiivinen johtaja myös hyväksyy ja hylkää tilauksia, sekä varmistaa, että ne saapuvat asiakkaille ajallaan. 


Kuudennen ja yhdeksännen luokan Yrityskylien suurin ero oli peliympäristö. Yhdeksännellä luokalla kaikki edustivat samaa firmaa, mutta kilpailivat toisiaan vastaan. Kuudennella luokalla oppilaat jaettiin kymmeniin eri firmoihin, eikä peliin liittynyt sinänsä mitään kilpailua. Suurin osa yhdeksäsluokkalaisista olivat sitä mieltä, että yhdeksännen luokan Yrityskylä oli mukavampi. Toisaalta kuudennella luokalla tekeminen oli enemmän konkreettista ja juuri se, että siellä pystyi käydä esimerkiksi eri kaupoissa ostamassa oikeita herkkuja oli hauskempaa. 


Yhdeksännellä luokalla Yrityskylässä peli oli kuitenkin intensiivisempää ja siihen pääsi mukaan paremmin. Yhdeksännellä luokalla Yrityskylän jälkeen tuli sellainen fiilis, että oikeasti oppi jotain yritykseen kuulumisesta, kun taas kuudennella Yrityskylä oli ennemminkin vain leikkimistä. Kuudennen luokan Yrityskylästä jäi käteen vain pintaraapaisu työelämästä, mutta yhdeksännen luokan Yrityskylän jälkeen tuntui, että siellä opittuja taitoja voisi hyödyntää vielä vuosienkin päästä työelämässä.Kirjoittajat: Silvi ja Heta 9BKommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Riemukasta alkanutta lukuvuotta 23-24!

Varjovaalit

Oppilaiden tasa-arvotyöryhmän työskentely